Over Peter Tuerlings

Tuerlings@work is op 5 juli 2010 opgericht en wordt geleid door Peter Tuerlings. Hij beoefent sinds 5 juli 2010 het zelfstandig ondernemerschap op het terrein van de sociale zekerheid. Hij heeft de afgelopen 10 jaar gewerkt als arbeidsdeskundige in het private en publieke domein, daarvoor was hij twee jaar portefeuillemanager schadelastbeheersing bij een grote inkomensverzekeraar. In de tijd dat hij als arbeidsdeskundige werkzaam was heeft hij de Masteropleiding Arbeids- en organisatiekunde aan de Haagse Hogeschool afgerond. Bekijk hier zijn cv.

'Als onafhankelijke professional blijf ik op mijn eigen stoel zitten terwijl ik andermans posities en processen in opdracht onder de loep neem. De mensen en de materie waarmee ik werk bevatten gevoeligheden, waardoor ik zorg dat ik binnen ieders kader handel. Tuerlings@work manifesteert zich met name bij MKB-bedrijven omdat daar vaak de benodigde expertise ontbreekt. Daarom hanteer ik in mijn werk twee voor mij belangrijke waarden: professioneel en resultaatgericht partnership.'

Professioneel

'De door mij opgestelde adviezen creŽer ik aan de hand van hedendaagse verwachtingen van medewerkers en leidinggevenden, de moderne technieken en de huidige wet- en regelgeving zoals de gedragscode SRA en BA&O die tot uiting in mijn werkzaamheden komt. Dankzij deze waarde voer ik mijn werk zorgvuldig, ethisch en betrouwbaar uit.'

Resultaatgericht partnership

'Mijn kennis en kunde zet ik in om het antwoord te formuleren op de vraagstelling van de klant. Daarin ondersteun ik hem. Mijn doel is de opdrachtgever te helpen zijn eigen doel te benaderen door hem dat advies te geven waarmee hij het beste gediend is. Daarin ben ik proactief. Ik neem initiatieven om verbeteringen te realiseren en geef gevraagd en ongevraagd feedback. Mijn opdrachtgevers worden door mij geÔnspireerd in ieder contact.'