Bel of mail direct met Peter:

Gezond en vitaal personeel.
Zonder gedoe.

Iedere werkgever krijgt ermee te maken: verzuim. Soms frequent, soms langdurig. U bekommert zich om de zieke medewerker. Maar hoe kritisch bent u op het verzuimdossier? Wie zich niet bewust is van de strikte wetgeving rond verzuim, riskeert enorme financiële sancties of boetes. Zeker als het verzuim langer dan 1 jaar duurt. Dat wil niemand. Zet daarom altijd tijdig een onafhankelijke, geregistreerde en gecertificeerde arbeidsdeskundige in. Zoals Peter Tuerlings van Tuerlings@Work. Ook nog eens HRM-professional en organisatiedeskundige.

Tuerlings@work staat garant voor:

Zekerheid

U weet exact wat u wel en niet moet doen om te voldoen aan alle eisen rond Wet Verbetering Poortwachter of hoe u een incompleet verzuimdossier repareert.

Kostenbewaking

U voorkomt onnodige financiële schade, boetes of UWV-loonsancties, omdat u alle regels opvolgt.

Eerlijkheid & Integriteit

U ontvangt een rechtmatige en onafhankelijke beoordeling van het verzuim door een registerarbeidsdeskundige.
Realistisch en oplossingsgericht.

Oplossingen

Een optimaal re-integratietraject voor uw medewerker dankzij kennis en een haarscherp inschattingsvermogen van Tuerlings@Work.
Denkend in (creatieve) mogelijkheden.

Tuerlings@Work is er specifiek voor MKB-organisaties, HRM-afdelingen, verzekeraars en werknemers die zuiver en integer omgaan met
verzuim en re-integratie. Ontdek hoe we samen langdurig ziekteverzuim doorbreken.