Waarom Tuerlings@work?

De sleutelfunctie van de arbeidsdeskundige

Denkend in mogelijkheden kijkt een arbeidsdeskundige altijd naar duurzame belastbaarheid (wat kan iemand aan?) en belasting (wat wordt in de eigen functie gevraagd?). Tuerlings@Work neemt zijn sleutelfunctie als onafhankelijke en onpartijdige partij uiterst serieus:

Langdurig of frequent verzuim kan vele oorzaken hebben. Denk aan (ernstige) fysieke beperkingen, psychische oorzaken vanwege werk en/of privé, of een combinatie hiervan.

De onafhankelijkheid van Tuerlings@Work is cruciaal. De belangenbehartiging werkt namelijk twee kanten op: enerzijds is er de individuele zieke medewerker, waarbij contracten, uitkeringen of re-integratie een rol spelen. Anderzijds zijn er de werkgever en verzekeraar: hoe houden we de schadelast zo laag mogelijk? Objectiviteit is vereist.

De meerwaarde van Tuerlings@Work

Tuerlings@Work voegt daar nog wat aan toe: kennis en ervaring op organisatorisch gebied. Met expertise op HRM-gebied en organisatiekunde kijken we met een brede blik naar werk. Hoe voorkom en beperk je verzuim en houd je de kosten laag? Hoe gaan bedrijven om met vergrijzing en arbeidsomstandigheden in het algemeen?

Ook daarin kan Tuerlings@Work het verschil maken: oorzaken van langdurig verzuim in de volledige breedte en context zien, schept nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden.