Aanpak

Langdurig ziekteverzuim kost geld. Meer dan nodig, als er re-integratiekansen worden gemist. Houd daarom altijd de vinger aan de pols in het traject bij alle ingeschakelde deskundigen, zoals de bedrijfsarts. En haal op tijd arbeidsdeskundige expertise in huis.

Hoe gaat dat in z’n werk?

Tuerlings@Work: duidelijkheid & oplossingen
Bij een ziekmelding geeft de bedrijfs- of verzekeringsarts advies. Duurt herstel langer dan 42 weken, dan meldt u het verzuim bij het UWV. De druk is hoog: u wordt geacht letterlijk alles in het werk te stellen om uw medewerker aan de slag te krijgen, anders volgen er boetes.

Hoe weet u of u alles goed doet?

Schakel Tuerlings@Work in voor:

  • Een onafhankelijk en professioneel onderzoek, inclusief officieel rapport.
  • Een realistisch inzicht in de situatie en de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker.
  • Een stevig onderbouwd verslag, geheel volgens de eisen van het UWV.
  • Een concrete oplossing, waarbij we de verdere verplichtingen richting het UWV scherp bewaken.

Mag u ook eerder arbeidsdeskundig advies inwinnen?

Ja. Sterker nog, dat heeft de voorkeur. Wanneer u vermoedt dat herstel langer gaat duren, bijvoorbeeld. Tijdig advies inwinnen kan u en uw medewerker tijd, geld en frustratie besparen. U zit sneller op het juiste spoor. Ook wanneer uw medewerker kort maar veel verzuimt, verheldert een gesprek met Tuerlings@Work.

Wat doet Tuerlings@Work precies?

Als arbeidsdeskundigen zien we haarscherp of de zwaarte van bepaalde werkzaamheden klopt bij wat een medewerker aan kan. We zien hoe hij of zij in z’n vel zit en waar het schuurt. Fysiek en/of psychisch.

Voor nu, maar ook voor de toekomst kijken we:

  • met scherpte: door functieanalyse, (preventief) werkplekonderzoek en het vaststellen van de belasting van taken.
  • met advies: we brengen duurzame en passende oplossingen in kaart, intern (spoor 1) of extern (spoor 2).
  • met kennis: over de wetgeving rond de Wet Verbetering Poortwachter en het UWV, de regels rond verslaglegging, subsidies en omschoolmogelijkheden.
  • met inzicht: bij welke oplossing gedijen werkgever en werknemer beiden het beste.